Контакти

Пламена Стил 

 

Адрес: София 1233, ул. Враня 32, тел: 02/943 73 49
е-mail: office@plamenastyle.com

 

 

 
 

Таня Петрова
Управител

е-mail: petrova@plamenastyle.com
Tel: +359 888491918

 

                                         

                                                                           

Илиан Йорданов                                                                     
Мениджър Корпоративен Отдел                       
е-mail: yordanov@plamenastyle.com
Tel: +359 888008667

 

 

 

Николай Тонев
Маркетинг, Реклама и Контрол

е-mail: tonev@plamenastyle.com
Tel: +359 879 637862

 

 

Цветелина Манова
Търговец Корпоративни Клиенти
e-mail: manova@plamenastyle.com
Tel: +359 879 637861

 

 

 

Стефан Стефанов
Търговец Корпоративни Клиенти
е-mail: stefanov@plamenastyle.com
Tel: +359 879 637860

 

 

 

Галина Савова
Моделиер Конструктор
 

 

 
Пенка Ангелова

Организатор производство

 

 

 

Tel: 02/943 73 49

 

Работно време: 8:00ч. – 17:00ч.

Обедна почивка: 12:30ч. – 13:30ч.