Заедно в Европа

Отново успех за компания Пламена Стил. Екипът ни мисли не само за удовлетвореността на клиента, но и за развитието на човешкия ресурс. Загрижени сме към младежите. Години наред печелим доверието на нашите клиенти.

Спечелихме го и в лицето на ЕС с проект за развитие на човешките ресурси – „Европа“ ни каза „ДА“! Компанията ни успешно реализира идеята си по Оперативна програма Развитие на Човешките Ресурси, с което ще създаде и допълнителни работни места за трайно безработни младежи до 29 годишна възраст.

Взаимното доверие с коректни отношения, създадоха сериозна основа за изграждане на дългосрочни и трайни бизнес отношения и професионално развитие на нашите настоящи и бъдещи служители. Това бе и основата, мотото в идеята ни за участие в Оперативна програма „Развитие на Човешките Ресурси“ 2014-2020, за откриване на нови работни места. Пламена Стил, спечели проекта и се гордее с гласуваното доверие.

Пламена Стил, ще оправдае очакванията на своите партньори и ще изгради качествени кадри за успешното развитие на бизнеса си и отново ще оправдае доверието на клиентите си.