РАБОТНО ОБЛЕКЛО


  1.  Осигурява безопастността на служителите по време на работа. 
  2.  Материите са съобразени с предназначението.
  3. Индивидуалнен дизайн.
  4. Индивидуални размери, при необходимост.
  5. Удобство при работа.
  6. Експресна изработка.
  7. Гаранционен срок от 12 месеца.